กาแฟเวียงสา โรบัสต้า 100%

กาแฟเวียงสา โรบัสต้า 100%

แหล่งปลูก : อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ชนิดกาแฟ : โรบัสต้า 100%
วิธีแปรรูป : แปรรูปแบบแห้ง
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 400-500 เมตร
Taste Note : Fruity Sweetness Full body

 

| แหล่งปลูกเดียว
| คัดเฉพาะเมล็ดสดสุกแดง
| ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

 

Shop Now

000