กาแฟดอยแม่สลอง Single Origin อาราบิก้า 100%

กาแฟดอยแม่สลอง Single Origin อาราบิก้า 100%

แหล่งปลูก :
ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย


ชนิดกาแฟ :
อาราบิก้า 100%


วิธีแปรรูป :
แปรรูปแบบเปียก


ความสูงจากระดับน้ำทะเล :
1,275 เมตร


Taste Note :
Cherry, Cocoa and Smooth Body


 

| แหล่งปลูกเดียว
| คัดเฉพาะเมล็ดสดสุกแดง
| ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

 

เหมาะสำหรับ :

ดอยแม่สลอง อาราบิก้า 100%

แหล่งปลูก : ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ชนิดกาแฟ : กาแฟอาราบิก้า 100% วิธีแปรรูป : แปรรูปแบบเปียก ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 1,275 เมตร Taste Note : Cherry, Cocoa and Smooth Body   | แหล่งปลูกเดียว | คัดเฉพาะเมล็ดสดสุกแดง | ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต  

Shop Now

Shop Now

ดอยแม่สลอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อคือ “บ้านแม่สลองนอก”

กาแฟอาราบิก้าไทย

มีความโดดเด่นไม่แพ้ประเทศอื่น หนึ่งพื้นที่ที่มีความน่าค้นหาคือ ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั่งของหมู่บ้านแม่จันทร์หลวง ที่ได้ริเริ่มปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 จากที่เคยปลูกผักหวานเป็นหลักแต่ราคาตกต่ำมาก เลยได้เปลี่ยนมาปลูกกาแฟเป็นผลผลิตหลักแทน จากความใส่ใจและมุ่งมั่น ทำให้พื้นที่นี้สามารถปลูกกาแฟที่มีความโดดเด่นของรสชาติ และความใส่ใจในกรรมวิธีการปลูกและดูแลต้นกาแฟ

กาแฟอาราบิก้าในพื้นที่ปลูกนี้ จะได้ซึมซับกลิ่นและรสของต้นเชอร์รี มีเนื้อสัมผัสที่ดี จากดิน ฟ้า อากาศ และแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ ที่ให้ความชุ่มชื้นที่เหมาะสม ทำให้กาแฟที่นี่ มีความหอมกรุ่นและน่าลิ้มลอง

ความโดดเด่นของกาแฟอาราบิก้า จากดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงรายนี้ นอกจากรสชาติแล้ว คือความใส่ใจของผู้ปลูก และกรรมวิธีที่ในการปลูกที่มีความพิถีพิถัน แบบเฉพาะตัว ต้นกาแฟที่มีต้นเชอร์รีเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา รวมกับต้นอาโวคาโดและต้นไม้ใหญ่ดั่งเดิมในพื้นป่า กลายเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก ได้ผลกาแฟที่มีรสชาติที่สะท้อนถึงบรรยากาศและคุณภาพที่ผู้ปลูกมอบให้