ดอยแม่สลอง อาราบิก้า 100%

ดอยแม่สลอง อาราบิก้า 100%

แหล่งปลูก : ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
ชนิดกาแฟ : กาแฟอาราบิก้า 100%
วิธีแปรรูป : แปรรูปแบบเปียก
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 1,275 เมตร
Taste Note : Cherry, Cocoa and Smooth Body

 

| แหล่งปลูกเดียว
| คัดเฉพาะเมล็ดสดสุกแดง
| ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

 

Shop Now

000