กาแฟเวียงสา จ.น่าน Single Origin โรบัสต้า 100%

กาแฟเวียงสา จ.น่าน Single Origin โรบัสต้า 100%

แหล่งปลูก :
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


ชนิดกาแฟ :
กาแฟโรบัสต้า 100%


วิธีแปรรูป :
แปรรูปแบบแห้ง


ความสูงจากระดับน้ำทะเล :
400-500 เมตร


Taste Note :
Fruity Sweetness Full body


 

| แหล่งปลูกเดียว
| คัดเฉพาะเมล็ดสดสุกแดง
| ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

 

เหมาะสำหรับ :

กาแฟเวียงสา โรบัสต้า 100%

แหล่งปลูก : อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ชนิดกาแฟ : โรบัสต้า 100% วิธีแปรรูป : แปรรูปแบบแห้ง ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 400-500 เมตร Taste Note : Fruity Sweetness Full body   | แหล่งปลูกเดียว | คัดเฉพาะเมล็ดสดสุกแดง | ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต  

Shop Now

Shop Now

เวียงสาเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน เดิมชื่อ “เวียงป้อ-เวียงพ้อ” ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของนครน่าน ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว พื้นที่เป็นที่ราบระหว่างดอย มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำสา แม่น้ำว้า แม่น้ำแหง แม่น้ำปั้ว แม่น้ำสาคร สายน้ำน่าน สายธารอื่นๆ อีกมากมายที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน

กาแฟโรบัสต้าเวียงสา

อำเภอเวียงสา เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดน่าน ที่เคยประสบปัญหา “เขาหัวโล้น” เนื่องจากปลูกข้าวโพดและมันสำปะลัง ในปี ค.ศ. 2013-2014 เริ่มจากชาวบ้าน 60 ครัวเรือนที่เปลี่ยนมาปลูกกาแฟโรบัสต้า

จากการส่งเสริมของจังหวัดน่าน ให้ปลูกกาแฟโรบัสต้าที่นำมาจาก จ.ชุมพร สามารถปลูกและดูแลต้นกาแฟได้อย่างดี มีการพัฒนาวิธีการดูแลในทุกขั้นตอน และได้เข้าโครงการนำร่องในการพัฒนามาตรฐาน THAI GAP

ส่งผลให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญ ด้วยภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้ได้เมล็ดกาแฟสมบูรณ์
กาแฟของที่นี่จึงมีกลิ่นเฉพาะตัวที่เหมือนกลิ่นผลไม้ มีความหอมหวาน และมีเนื้อสัมผัส (Body) ที่หนักแน่น สามารถเรียกว่าเป็น Fine Robusta

ใครว่ากาแฟโรบัสต้าไม่มีความน่าสนใจ มาลองกาแฟ Single Origin Thai Coffee จากอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แล้วสัมผัสชาติกาแฟโรบัสต้า 100% ที่มีการดูแลอย่างดีทุกขั้นตอนของการปลูก ที่มีการทำระบบการจัดการในแปลงปลูก สามารถตรวจสอบ การเก็บเกี่ยวที่เน้นเมล็ดแดง มีการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน และส่งต่อให้โรงงานของเราโดยตรง ซึ่งได้รับมาตรฐานการผลิตสากล และเป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปี