กาแฟ

กาแฟคั่วบด

กาแฟดอยแม่สลอง Single Origin อาราบิก้า 100%

กาแฟเวียงสา จ.น่าน Single Origin โรบัสต้า 100%

สำหรับร้านกาแฟ